Tồn kho bất động sản gần 202.000 tỷ đồng, gấp 9 lần báo cáo của bộ xây dựngTheo số liệu thống kê hàng tồn kho bất động sản năm 2018 của
65 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, tổng giá trị hàng tồn kho đã lên đến gần 201.921 tỷ đồng,
gấp gần 9 lần so với số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng.

#InvestTV

▶ Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

▶ Liên hệ quảng cáo: 0976 212 555

▶ Email: investnewscorp@gmail.com
_

Mời các bạn theo dõi chương trình trên Invest TV

▶ Đăng ký theo dõi kênh:
▶ Fanpage:
▶ Invest TV:
▶ Invest News:

© Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

source: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://wakeakpsi.com/category/bat-dong-san/

Related Post