Related Post

37 Replies to “TRÁI KHỔ QUA GỌI TRÁI NÀY BẰNG SƯ PHỤ”

  1. Trái này người kinh gọi là trái cức quạ khi chín bên trong hạt màu đen như cức quạ , nhưng chưa từng thấy có ai ăn trái này 🤔🤣

  2. Quả này sao mà lạ thế nhỉ, anh e cũng ở miên núi mà chưa từng thấy

  3. Nhìn trái nầy giống trái dưa hấu non lắm anh ơi làm món nầy nhìn ngon quá à 😲😲😲👍

  4. Em nay mới biết được trái này nhồi thịt nấu và ăn ngon quá.chỗ em không có trái này

  5. It is very beautiful your video my dear friend EA TRUL, i like very much!!
    I send warm greetings from me and Greece and have a happy weekend to you!! Hugs, George + like 61

  6. Anh Huy ơi…Sưu tầm cái thớt gỗ băm cho dễ và nó chất núi rừng hơn hi hi

Comments are closed.