Related Post

21 Replies to “Trải Nghiệm Game Mobile Hoa Thiên Kiếp – Tiên Hiệp Kỳ Duyên”

  1. Game kiếm hiệp nào cũng tương tự như nhau, cái nào cũng vài bữa ra 1 sv mới, chơi 1 tháng sau sv chỉ còn lại mấy người nạp tiền chơi với nhau, còn lại kéo cả sang sv mới.

Comments are closed.