Related Post

One Reply to “Trải nghiệm giao diện Windows 10 Light Mode mới trên bản cập nhật 1903”

  1. Trong menu chuột phải ko có "graphics properties" à ad, nó thế sẵn hay chưa cài?

Comments are closed.