Trailer Một Vòng Việt NamNội dung series phim phục vụ giải trí, thông tin du lịch, truyền tải thông điệp giá trị cốt lõi của văn hoá du lịch, ẩm thực và đời sống người Việt Nam.
Phim được ghi hình theo phong cách cùng người xem trải nghiệm cảm xúc trực tiếp. Người xem được cùng trải nghiệm, quan sát đời sống sinh động của người Việt Nam, ở những khoảng khắc khác nhau.

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/du-lich

Related Post