Related Post

43 Replies to “[Trực Tiếp] Doremon truyện dài – Nobita và Truyền Thuyết Người Cá (Thuyết Minh)”

  1. Sophia người máy đầu tiên trên thế giới đc cấp quền công dân đây mà …A.I trí tuệ nhân tạo

  2. Phần này mình nhớ lúc mình xem là 2012 trên HTV3 . Mới học lớp 6 giờ thì thời gian đi nhanh rồi.. Buồn thật.. 😔😢😔😢

Comments are closed.