Related Post

31 Replies to “Trung Nguyen Kiem Khach II&III Ep 31”

  1. Mộng kiều và hán anh là ngu nhất trong phim .còn cái tiếng kêu nghe nổi gia gà

  2. Đụ mẹ con mộng kiều cứ cho nó vài gậy vào háng là nó bớt chảnh chó ngay

  3. phim này giống phim Tây du ký quá Đường Tăng đi đến đâu là bị yêu quái hại đến đó , còn phim này TYL đi đến đâu bị bọn át hại đến đó y chang .

  4. Loài con gai nay cung co người Ìu sao em gai thi de thường ma c gai thi thường kg noi

  5. mé , đang nữa đêm xem lại đến đoạn " oan ức lắm " nổi hết cả da gà da cóc lên !

  6. cửu chuyển dương sanh hồi dương công trong phim phương thế ngọc do trương vệ kiện đóng, phương thế ngọc đã học võ công nầy khi chết và sống trở lại để đánh chết bạch my ưng vương

Comments are closed.