Trung Nguyên Kiếm Khách (Phần 2) – Tập 30Trung Nguyên Kiếm Khách 2 Tập 30:
Tiếp theo phần 1, phần hai tam tiểu thư Triệu Yến Linh cùng đoàn hộ tống huyết thư lên kinh thành vạch trần cha con nghiêm tung. Họ sẽ phải đối đầu với thiết y vệ và đưng sau thiết y vệ là người có võ công cao cường nhất. Họ sẽ đương đầu ra sao và liệu có tới được kinh thành trình huyết thư cho hoàng thượng.

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/giai-tri

Related Post