Related Post

17 Replies to “Truyện Ma Thề Độc Với Hồn Ma”

  1. 😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭♥️♥️🎭💈💈💈💈💈💈💈💈💈💈💈💈💈💈🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🛸🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀

  2. Chú ngạn ơi cháu muốn nghe chuyện ma của chú nhưng con chờ hoài ko có chu có thể phát hành truyện ma kinh dị thêm ko chú chuyen ma chú kể rất hai trông các truyện ma cháu từng nghe

  3. đúng là người đời trơ trẽn, giúp họ bao nhiêu là thứ, họ nhờ lại trúng khuất mắt của mình thì lại bị dở ngay thái độ, haizzzzzz…

  4. Riêng cái thằng chú ngạn này t gặp ở đâu xin chữ kí ở đó . Đời đeo thích nói nhiều

  5. Một câu chuyện đầy tính nhân văn và sâu sắc quá tuyệt vời truyện của bác ngạn quả là tuyệt đỉnh.

  6. Khi nghe chuyện này sao thâm cảnh vợ bị ung thư não sao bao chữa trị đã hai năm phát bệnh nam2017 giờ đang vật lộn với nói côt chuyện này còn tiền mà chia cũng có cái hậu người ở lại chưa trải qua cảnh người nhà ung thư mà tiền không có cảnh đó ai trải mới thấm muốn tự sát khỏi thấy cảnh này nhưng nghĩ lại hai đứa con còn nhỏ nên cố tới đâu thì tới

  7. CÁC BẠN HÃY LIKE VIDEO VÀ ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ NHẬN THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI NHẤT NHÉ …

Comments are closed.