Related Post

17 Replies to “Tự động viết hoa đầu dòng trong Word”

  1. Anh có thể chỉ giúp làm thế nào để sửa lỗi những chữ như :ở, ờ, ừ,ồ,ố…không tự viết hoa được ở đầu dòng hoặc sau dấu chấm mà phải nhấn phím caps lock hay shift thì mới được.
    Cảm ơn anh.

  2. Chữ đầu dòng đã viết hoa nhưng chữ sau dấu chấm vẫn chưa được. giúp em với!

Comments are closed.