Related Post

36 Replies to “Tư vấn chọn kiểu tóc ngắn phù hợp”

  1. Để tóc ngắn chưa bjo nghĩ k mái là đẹp thế mad để k có mái cái
    Mặt thay đổi hẳn
    Ahihi
    Thích

  2. T để tóc dài họ bảo tóc ngắn m hợp hơn và khi t để tóc ngắn họ bảo ' 't vẫn thấy m để tóc dài đẹp hơn thôi dẹp mẹ đy mé tin cm lời ns của ai cả

  3. Hình như mặt vuông ngày xưa ngta gọi là mặt chữ điền phải không 😑 rất là phúc hậu và đẹp. Nhưng giờ thì không 😕 giờ ngta chỉ thích V-line thôi

  4. Bình thường thì cắt đến vai rồi uốn thì khoảng bao nhiêu ah ai cắt rồi thì cho mìk bt với

Comments are closed.