Tuyệt chiêu Samurai Shodown 2 (phá vũ khí) [HD]Xem thêm 1 vài tuyệt chiêu độc của các samurai tại:
LINK tải game:

HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HIỆN: [ LƯU Ý trên keyboard: A là J, B là K, AB là L, C là U, D là I, CD là O ]

-BẺ KIẾM:
+ Toi-lui xuong toi A: CHAM CHAM, NAKORURU.
B: WANFU.
C: KYOSYRO.
D: NICOTINE.
CD: EARTHQUAKE.
AB: UKYO.
+ Toi xuong lui-toi A: HAOHMARU, GENJURO.
B: CHARLOTE.
C: JUBEI.
D: HANZO, GALFORD.
CD: SIEGER.
AB: KUROKO(trọng tài), GENAN.

– BIẾN THÀNH CON NÍT:
1.HAOHMARU: tới xuống lui-tới lui B
2.GENJURO : nt
3.GALFORD : nt thay B = C
4.JUBEI : nt thay = D
5.SIEGER: nt thay = A
6.HANZO: toi lui-toi lui-toi lui-xuong A
7.EARTHQUAKE: nt thay A = B
8.NAKORURU: toi xuong lui-toi xuong lui D
9.GENAN: nt thay D = C
10.CHAM CHAM : nt
11.CHARLOTE: nt
12.WANFU: lui toi xuong lui toi D
13.NICOTINE: xuong lui xuong lui xuong lui toi D
14.UKYO : toi xuong lui toi xuong toi B
15.KYOSYRO: toi lui xuong toi lui D
16.KUROKO (Trọng Tài) : lui xuong toi-lui xuong toi D
Cách lựa Trọng Tài: (chỉ có khi đấu 2 người) len xuong trai-len xuong phai AB

– CÁC TUYỆT CHIÊU KHÁC:
+ HAOHMARU: xuong toi A(hoac B hay AB): Loc xoay
xuong toi C(hoac D hay CD): gia vo loc xoay
toi xuong toi C(hoac D hay CD): nhay toi chem
toi xuong toi A(hoac B hay AB): chem len
xuong lui A: danh bang hu ruou
+ GENJURO: xuong toi A(hoac B hay AB): chem bai
xuong lui A(hoac B hay AB): phong bai
toi xuong toi A(hoac B hay AB): chem len
+ GALFORD: xuong toi A(hoac B hay AB): chuong dien
xuong lui A(hoac B hay AB): cho dam
xuong lui C(hay D): cho roi,cho can
xuong toi C(hoac D hay CD): tung len,tung xuong (dung sat doi thu)
toi lui xuong-toi A(hay B): phan than
toi xuong lui BCD: roi xuong+chem
+ JUBEI: xuong toi A(hoac B hay AB): chuong set
toi xuong toi A(hoac B hay AB): chay nhanh toi+chem len
xuong lui-toi A(hoac B hay AB): khoa kiem
+ SIEGER: xuong toi C: gat(tiep theo)xuong toi B: dam(tiep theo)toixuong lui A: tung len,tung xuong
xuong toi A: dam no 1 dan (bam A lien tuc): dam no to
toi xuong lui C(hoac D hay CD): nhay lua
toi lui xuong toi AB: chup chan
xuong toi(nhan cung luc) +BC: day lua
+ HANZO: (nhay len)lui xuong toi A(hoac B hay AB): phong phi tieu
toi-lui xuong toi A(hoac B): phan than
toi xuong lui A(hoac B hay AB): chuong lua
xuong toi C(hoac D hay CD): tung len,tung xuong(dung satdoi thu)
toi xuong lui BCD: roi xuong+chem
+ EARTHQUAKE: (nhay len)xuong C(hoac D hay CD): dit de
xuong lui A(hoac B hay AB): thoi lua
toi-lui xuong toi A(hay B): phan than
toi xuong lui BCD: roi xuong+de
+ NAKORURU:xuong lui A(hoac B hay AB): quay 1 ao
xuong toi A(hoac B hay AB): danh xet tren
lui xuong A(hoac B hay AB): danh xet duoi
toi xuong lui A(hoac B hay AB): chim danh
xuong lui C: bu chim(tiep theo) toi A(hoac B hay AB): danh toi hoac xuong A(hoac B hay AB): danh xuong
+ GENAN:xuong toi A(hoac B hay AB) : thoi doc
toi xuong toi A(hoac B hay AB): xoay lua
toi xuong lui A(hoac B hay AB): cham doc
+ CHAM CHAM: xuong toi A(hoac B hay AB) : phong bumerang (ngang)
xuong lui A(hoac B hay AB) : phong bumerang (len troi)
xuong toi C(hoac C hay CD): cao
toi xuong lui C(hoac D hay CD): khi quay chan/doi dau lau/chuong lua
+ CHARLOTE: lui xuong toi A(hoac B hay AB): danh len
toi xuong lui A(hoac B hay AB): chuong tam giac
+ WANFU: xuong toi A(hoac B hay AB): quay da
xuong lui A(hoac B hay AB): doi da
toi xuong toi A(hoac B hay AB): danh len
xuong lui CD: dap dau
+ NICOTINE: xuong toi C(hoac D hay CD): ho lua
xuong toi A(hoac B hay AB): chim dien
toi xuong lui A(hoac B hay AB): phong gay
lui xuong lui AB: bua lua(nhay len)
lui xuong toi C(hoac B hay AB): danh xuong
+ UKYO: (nhay len)lui xuong toi A(hoac B hay AB): homalley
xuong toi C(hoac D hay CD): ao anh+chem
xuong lui A(hoac B hauy AB): chem tao
+ KYOSYRO: xuong lui A(hoac B hay AB): phong quat
xuong toi A(hoac B hay AB): thoi lua
xuong lui C(hoac F hay CD): dap lua
toi xuong toi A(hoac B hay AB): xoay len tren
xuong AB: dap quat
(nhay len)xuong A(hoac B hay AB): xoay xuong
+ KUROKO(trong tai): xuong lui A:chuong 2 lua
xuong toi A(hay B): chuong 1 lua
toi xuong lui A: phong co
toi-lui xuong toi A: chuong lua to
Riêng Hanzo, Galford, Genan khi bị dính đòn đối thủ, muốn phản đòn ngay thì bấm BCD.

– TUYỆT CHIÊU ĐỘC:
+ Xoay kiếm 7 vòng HAOHMARU: xuong toi-lui xuong toi-lui xuong lui BC
+ Quay áo 4 vòng của NAKORURU: toi xuong lui – toi xuong toi BC
+ HANZO tàng hình: toi lui-toi lui-toi lui-xuong BCD
+ GALFORD tàng hình: nt
+Ngoài ra khi bấm BC hoặc AD sẽ có các động tác trêu tức rất thú vị, vd như Ukyo bấm AC sẽ viết lên thanh kiếm của mình.

CHÚC VUI!

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/giai-tri

Related Post

18 Replies to “Tuyệt chiêu Samurai Shodown 2 (phá vũ khí) [HD]”

  1. bạn ơi sao mình học theo mà ko dc vậy bạn, bạn có thể cho xin facebook để hỏi cụ thể hơn được ko

Comments are closed.