Related Post

29 Replies to “Vẽ Tấm Cám/ Vẽ chuyện tranh Tấm Cám/Vẽ chị Tấm cho cá ăn/Draw channel”

  1. chị vẽ rất đẹp!Nhưng chị tô màu hơi xấu!em vẽ không giống chị,em vẽ rất xấu

Comments are closed.