Related Post

36 Replies to “Vẽ truyện doremon như thật”

  1. hình vẽ ko được đẹp lắm nhưng giống thật thì 89% rồi nhưng doraemon giọng trong một chút nha bạn còn nobita thì giọng ấm và hơi trầm nha mik góp í thôi

  2. Nếu bạn làm để đăng lên YouTube Bạn phải viết chữ đẹp và phải dễ đẹp nữa như vậy người ta mới thích video của bạn nhà làm sao nhớ rút kinh nghiệm nha Ai đồng ý hình nhắn bên lúc dưới nha😁😁

  3. Nhắc lại khúc này ý là học thật giỏi rồi trong tương lai cứu doremon

Comments are closed.