Ví dụ 2 – Tạo báo cáo nghiên cứu khoa học với Microsoft Word 2010 – 2013 – 2016Để thực hành theo video, các bạn tải dữ liệu hỗ trợ tại đây:

Video hướng dẫn tạo báo cáo trên phần mềm Microsoft Word 2010 – 2013 – 2016 với các yêu cầu:
1. Thiết lập khổ giấy (0:20)
2. Tạo các mẫu định dạng (Style) (0:40)
3. Định nghĩa danh sách dạng Multilevel List (3:33)
4. Tạo Section trang bìa (4:55)
5. Chèn ảnh (5:33)
6. Tạo viền cho trang (6:50)
7. Tạo Section trang mục lục (7:18)
8. Tạo Section nội dung báo cáo (8:08)
9. Chức năng điều hướng văn bản (8:43)
10. Chèn ảnh, đánh số, thêm ghi chú cho ảnh (12:22)
11. Thêm bảng biểu (14:18)
12. Thêm chú thích chân trang footnote (15:42)
13. Cập nhật dữ liệu cho mục lục (16:55)
14. Tạo Header và Footer (17:30)
15. Thêm nội dung tự động vào Header & Footer (20:21)
16. Đánh số trang (21:10)
17. Xuất bản báo cáo. 21:55
19. In văn bản (22:08)

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post

3 Replies to “Ví dụ 2 – Tạo báo cáo nghiên cứu khoa học với Microsoft Word 2010 – 2013 – 2016”

Comments are closed.