Related Post

3 Replies to “Video hướng dẫn tự học Photoshop CS3 Phan 1 Bai 5 Tac pham dau tay voi 3 chieu YouTube”

  1. A lên cho học viên các file ảnh như trong bài.. để người học có thể làm trực tiếp hiểu rõ hơn nhé

  2. Đôi khi Bạn nói thiếu 1 chút !!
    Chắc để học viên tự tìm hiểu & nhớ bài.
    Thanks a lot !

Comments are closed.