Related Post

12 Replies to “[Vietsub][Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện] Thanh Sam Bạch Thủ //Thất Cửu\”

  1. Thẩm Thanh Thu trong nguyên tác đc coi là ngụy quân tử nhưng đâu ai biết mọi chuyện hắn trải qua, tất cả là do cuộc sống xô đẩy

  2. Người người đâm chọc phỉ báng hắn,đâu biết hắn cũng từng là người có tiền đồ,nhân chi sơ tính bản thiện,tính tương cận tập tương viễn.Hận không thể thành tài cho tròn,hắn vẫn hận bản thân sao lại chờ người đến đón mình,cuối cùng cũng không biết người hoạn nạn thế nào,mình lại chờ mòn mỏi ra sao.Đố kỵ ganh ghét là xấu,nhưng ai mà không kỵ không đố chứ?Hắn đã có thể có tiền đồ hơn,chỉ vì lỡ mất một bước mà mất cả đời.Thẩm Thanh Thu vừa đáng thương vừa đáng hận,chả biết phải làm sao

  3. Cuối cùng tui cũng tìm thấy nhà Vietsub bài này trời owiiiiii QAQ Sao giờ tui mới tìm raaaaa T.T

  4. Thế gian cười nhạo phỉ báng bản tính khinh cuồng thối nát, đâu hay tâm này oán khí ngút trời, cao ngạo bất tuân nào cầu thế nhân hiểu thấu. Thẩm Thanh Thu bị gọi là tiểu nhân cũng được, Nguỵ quân tử cũng thế, Lạc Băng Hà hôm nay là do chính tay hắn tạo nên, kết cuộc hắn hôm nay lại là do chính tay ai gầy dựng?
    "Nếu có thể quay trở lại cũng sợ thân nay hận khó buông. Nguyện giữ thanh y mãi không già"

Comments are closed.