Windows 10 – Ẩn các biểu tượng đồng hồ, âm lượng, mạng, pinCác biểu tượng như đồng hồ, điểu chỉnh âm lượng, biểu tượng mạng, pin…được hiển thị trên hệ điều hành Windows 10. Trong trường hợp nếu bạn không muốn các biểu tượng này xuất hiện trên thanh Taskbar, bạn có thể ẩn các biểu tượng này.
Xem thêm:

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post

2 Replies to “Windows 10 – Ẩn các biểu tượng đồng hồ, âm lượng, mạng, pin”

  1. sao lúc mình bấm vô biểu tượng kính lúp để tìm kiếm 'turn system icons on or off' rồi click vô không được vậy, giúp mình với!

Comments are closed.