Related Post

6 Replies to “[WP cơ bản – 09] Các chức năng để soạn nội dung trong WordPress”

  1. bạn cho mình hỏi làm sao để thay đổ slug của menu vậy. VD : trong video phần menu là 05/2017 mình muốn thay thành cái khác

  2. anh oi cho em hỏi chút: Trong phần screen options của em chỉ có 5 mục thui. đó là Author, Categories, Tags, Comments và Date thui. tại sao vậy anh?

  3. a ơi.phần slug của em. khi em view post. địa chỉ là http://localhost/beginwordpress/?p=4. chứ ko phải địa chỉ trên slug là sao a

  4. Anh ThachPham cho em hỏi, dung lượng tối đa cho phép của mỗi bài post là bao nhiêu?

Comments are closed.