Related Post

7 Replies to “Xả Stress bằng những STT VUI NHỘN HÀI HƯỚC TRÊN FACEBOOK”

  1. Bước tới Đèo Ngang bỗng mất đà. Đập đầu vào đá máu tuôn ra. Lom khom xuống núi tìm y tá. Y tá theo trai ko có nhà. Thiếu máu đau đầu e sắp chết. Nhìn qua nhìn lại chẳng thầy ai. Khắc lên bia mộ dòng thông báo. "Nhảy qua Đèo Ngang nhớ lấy đà" 😁😁😁

Comments are closed.