Related Post

46 Replies to “Xấu Số – Truyện Ma Có Thật Mới Nhất Đình Soạn Kể Hãi Và Sợ”

  1. thời cụ mới ông nó còn bé mà đã có bóng đèn😂😂😂 trong khi thời mình còn bé còn chưa có điện mà cụ nó hơn mình mấy chục tuổi thời ấy đã có đèn😂😂😂

  2. Tôi đang nghe vào 7h20 sáng, ôi sợ quá hãi quá . Sợ rét và hãi nắng.

  3. Phim logic chán thật. Nghe không hợp lý, nghe truyện của thằng cháu cũng tạm nhưng kể lại đến đời ông nội lúc còn bé tí thế ít ra cũng phải 50 60 năm trước thì lúc bé của ông nội vẫn còn chiến tranh, cách quá xa với thời của đứa cháu thì phải xưa và cũ hơn rất nhiều, kiểu xa xưa 1 chút mà nghe kể đời ông, tình tiết các thứ y hết đời cháu sau này, thời chiến tranh nó phải khác chứ 🙂 nghe không hợp lý có quá nhiều sạn trong truyện… Không hay !!!

  4. Con lợn nào nó cứ đặt tít là truyện ma có thật mà lại có tác giả đã là tác giả thì nó chỉ là kịch bản thôi chứ làm gì có thật nếu có thật thì phải là do ah a b c kể lại hiểu ko còn lợn dật tít

  5. thích nhất anh kế những câu chuyện dài, phiêu lưu như truyện "hành trình trừ ma diệt quỷ"

  6. chuyện hay lắm bác, nhưng bác nên phối hợp với tay nào giỏi nhạc nền, câu chuyện sẽ thú vị và rùng rợn hơn…. Đăng ký cho bác lun.

  7. ☺🤗😚😗🤗☺😅hzh8rwusUgrifvsirhfifhfjnrir74uthijgjrjfjfjdlghdojdidhffish2db38rjdbx8ezuuzh#€;$£$£#&$£$&#*$^$¥#^84_382=47÷£;$8$^=€$; rủiedurbhd7dy37tt8tij777rhrurbehtowbrifnr8e. $£#^#÷*$&£$&$€$€$&$€$=$€=&£ hcjdiejrrjfiridbdosrbidbehsdhdhf7frh8dbe7fbd7de7r737373737373277373737383738229529738584u😋😂😋dhdbdbeudbejcirhe93478eu4urbrirhsoejdibrifbrirbriebeo18192929292993949495959677979890ifje8eue83j38hr8ehr8tjeiriririf82h20q1urhduhriebeudhdurh8drh8frhudhffhfube9qbdnde8gYedj9je8dje9efh8xneo1iebf7fheu29djc7hr8ekehduehpwbfucue7ehf6ejr8fye7fifurobtkdheichdifburnfh8efhfuenfufg8durb134246657809gxt1234567890jjdisnsjsbsisjisbeishdidhdudhd8dhs8dhsuzhz8&-;#&£@×¥#^+£=;£$&÷¥÷*÷*$&8=;=€#¥×£$-(&#$7÷£÷¥¥¥¥¥÷€$£@*#&$&#¥+;#8353936393_÷&=£,=£&$84€3*=&$&/&€$&=&=&$£÷*÷3&=8=£÷*=*#€3&÷€=&=&÷€;=€÷;€$^=€=;÷£29193759183&÷£÷*×8$&8$&÷8÷&×83&@&:,/*/£$^÷€÷_÷£=€$*/&=&=&$&/£$*:*/€$*#_$*:£/($^#&=*:(;*%/×÷€×+€*@&#&#@^#@£&#&@.z🗨💞💦💢💭💢💢💟💢💭💤💢💭💞🗨🕶👡👘👡🤗😚😍😙_÷/@£&-@£'^#£&#hshsushgsufuhsfwjaHsgfkehdjdhhdhhdheudhduheydHSHDHEHDBHDUDHEUGDUDHEUWHDHDHHHHHHDUEBCOV2OFHD7RH7SJJEHDWODHIDHD8EJD8GRO2HDIDHIDHEBRUDHudhxiehdudbdudhudbduduuududhrueje7fheisudfurujjhjhdowheidjp. Anh co hIeu K

  8. Hdhdisbdudfjsjfsjoebficbfodjf9fjfjfidgifjrjfir8t749739575uthfifjifiirifjf9rjsnmomoidyiebdidbrudhdodjfufhd8fhfijejdfbiebr8dvfiwbsigbepehf7ehwoehfoehsidnd9fjd9ej8sjfifjfihfpww9111irhf7hrudhdudbegnfjbriek301rudhDjbduwbdirruduhdhdhHRHFYDBEUFHDUEHFUFH7RHDUFHURHRURHEOROAIFJF8EJISJDIFHDIufidbd8IxjiejeidndijeeiIdjahdd8sjhwjdode8whaufh'&^$£×^÷¥#^/¥@;$*$;$*$;$&$;#(×$£#*×£=&$¥÷¥×&$&$×₩&$&"&$€÷8466646474838=&^=€÷¥,%£££$^$£=;$€/€/&$£/#¥%

Comments are closed.