Related Post

11 Replies to “Xóa bỏ dấu cách thừa trong xâu kí tự bằng hàm strcpy().”

 1. a ơi cho e hỏi. Lúc e nhập 2 chuỗi đều dùng gets, và in ra thì chuỗi 1 bị dính vs chuỗi 2 ạ.Xử lí ntn ạ? Em cảm ơn.

 2. e muốn tách các phần chuẩn hóa thành 3 hàm : xóa ở đầu chuỗi , cuối chuổi và trong chuôi các khoảng tắng đưa về 1 thì sao ạ.e cảm ơn

 3. giúp e câu này với ạ
  Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  – Nhập: từ tập tin văn bản Cau3.inp xâu ký tự S có không quá 200 ký tự.

  – Xử lý:

  + Loại bỏ các ký tự không phải ký tự chữ và khoảng trắng khỏi S.

  + Sau đó, đếm số từ C của S. Biết: từ là một nhóm các ký tự liên tiếp khác khoảng trắng.

  – Xuất: ra tập tin văn bản Cau3.out giá trị của C.

  Ví dụ: nếu S = ‘ Cong1 nghe2 34 tho@ng tin5 ’ thì S có C = 4 từ là ‘Cong’, ‘nghe’, ‘thong’, ‘tin’

 4. a xem in thêm 1 dòng bất kỳ sau kết quả nó bị sai thừa 1 dâu cách ở cuối

 5. anh ơi như a làm vậy thì chỉ đúng trong trường hợp đầu vs cuối chuỗi có 1 dấu cách thui à còn nh quá nó chạy mà để dư 1 kí tự space

 6. tại sao e thay strlen(s) bằng biến int s = strlen(s) thì luôn thừa 1 kí tự trắng ở cuối ạ

 7. em không hiểu strcpy(&str[0], &str[1] ) nó copy vùng nhớ, thì cái vùng nhớ nó copy vẫn còn giá trị. Copy chứ đâu có đổi chỗ đâu mà @@. Em tìm trên mạng mà không thấy giải thích giúp em với huhu.

 8. đây chỉ là mảng trong khi e không tưởng tượng được trong struct sẽ như thế nào

Comments are closed.