Related Post

6 Replies to “Xóa lịch sử tìm kiếm Google now. Trót dại nhập từ khóa nhạy cảm”

  1. Khi bạn bấm vào thanh link. Nó vẫn hiện lên những từ đã học . Có cách nào xóa những từ đó

Comments are closed.