Related Post

49 Replies to “Xoăn khổng lồ Sấy khô là ok 😄 #Linhka”

  1. Tôi thích kiểu xoăn này của bạn nó rất đẹp nhưng tôi thử làm rồi nhưng ko thành công

  2. Xem ląi thây thương linh ka quá à hai ngươi sây tóc làm như ghét ngươi ta lăm hay sao á sây tóc cho ngươi ta thì làm nhę nhę thôi xem mây video kia thây sây tóc cūng đâu có mąnh tay vây đâu🤔🤔🤔

  3. Chỉ có bọn trong ngành tóc mới hiểu con bọn ở ngoài bít gì mà nói cha với chả tấn sấy thế song mới to căng và có độ phồng mới đẹp

  4. Mặt bà Ka này bé, đầu bé nên khi sấy tóc cứ như kiểu sắp nhổ hết tóc khỏi đầu bả rồi í.

  5. ngta là khách mà sao lại làm vậy vs ngta hả mấy con đỉ nứng lồn âm bình khí đụ tụ đcm chúng m nhá

  6. Mặt nhìn nhỏ choắt như lớp 7 lớp 8
    Mỏ cứ chu chu thế nào ấy nhỉ. Nhìn kiểu như con nít cố làm ra vẻ người lớn.

  7. Lại còn chảnh chó bấm điện thoại như thật ko cần phải thế đâu làm như mình giàu lắm ý như người ta nói sướng quá hóa điên mà

  8. Tui thề là tui ghét con linhka lắm ấy😠😠😬😬😬😬😬😬😬😬😬😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😬😬😬😬😬😬😠😠😠😠😠😠😠😠😠

Comments are closed.